МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ


Транспортът е един от основните фактори влияещи върху развитието на националната икономика в Република България. За развитието на транспортния сектор допринасят транспортните оператори, чрез прилагането на успешни транспортни стратегии. Транспортът е един от основните фактори за развитието и задълбочаването на европейската икономическа интеграция.


Компании като Тотал Сървисис България, използват концепции обхващащи системата за управление на всичките страни на фирмите и компаниите – от продуктовите, суровинните, технологичните и др. въпроси при започване на производството до осигуряването на покупката и потреблението.

Залагайки на комуникацията с преки клиенти транспортите извършвани от нас са винаги са изпипани докрай.


Развитието на логистичните вериги в местен, регионален и национален обхват, се налага следствие на активната работа на множество пунктове за обработка на товари и заявки от клиенти разположени на цялата територия в България.


Наличието на активна конкурентна среда и завишени критерии за качество при обслужване на товародателите, изисква постоянен анализ, оптимизиране и планиране на транспортната работа в спедиторските и транспортни фирми.

Позицията им на пазара на транспортни услуги, пряко зависи от правилното оразмеряване на ресурса (транспортни средства, техника, хора, енергийни разходи) и времето за обслужване на заявките.

Решението на проблема се свежда до оптимизиране на маршрутите и синхронизиране дейността в централния логистичен пункт с регионалните и местни такива.

Телефони:

+359 82 507770

+359 878 794406

Раб. време:

08:00 – 17:00

е-мейл:

office@totalservices-bg.com