ПРЕВОЗ НА ТОРОВЕ

За земеделските производители е от първостепенно значение навременния транспорт, както на тяхната продукция, така и на продуктите за наторяване.
Благодарение на дългогодишният ни опит в тази сфера, на нас може да се разчита, товарът да бъде бързо организиран и извозен.
Извършваме транспорт на безопасни торове, торове по клас с АДР и течни торове.