ПРЕВОЗ НА ТОРОВЕ

За осигуряването на земеделските производители, много е важно в точното време бързо да организираме тяхната стоката.

В моменти на кампания на торене и продажба на земеделските кооперации, цените на торовете се променят динамично, за това може да разчитате на нас за кратко време да извозим и доставим количествата които сте заявили.

Извършваме транспорт на безопасни торове, торове по клас с АДР и течни торове.