ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ ТОВАРИ

Транспортът с гондоли е подходящ за превоз на зърно, семена и инертни материали.
Нашата компания осигурява транспорт с гондоли от 24 – 90 м3 и тонаж до 24 тона.