ПРЕВОЗ НА АДР ТОВАРИ

Тотал Сървисис България организира комплектен или групажен транспорт по АДР (ADR), за класовете от 1 до 9, с изключение на клас 7.

При запитване към нас, молим нашите клиенти да уточнят:

  • класа на АДР
  • специфичният му UN номер
  • вида на опаковката
  • подсигурите по възможност MSDS за справка.