МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТТранспортът е един от основните фактори влияещи върху развитието на националната икономика в Република България, както и фактор за развитието и задълбочаването на европейската икономическа интеграция.

За развитието на транспортния сектор допринасят транспортните оператори, чрез прилагането на успешни транспортни стратегии.


Компании като Тотал Сървисис България, използват концепции обхващащи системата за управление на всичките страни, на фирмите и компаниите - от продуктовите, суровинните, технологичните и др. проучвайки всички въпроси от планирането и започване на производството до осигуряването на покупката и потреблението.

Залагайки на комуникацията с преки клиенти транспортите извършвани от нас са винаги са изпипани докрай.


Развитието на логистичните вериги в местен, регионален и национален обхват, се налага следствие на активната работа на множество пунктове за обработка на товари и заявки от клиенти разположени на цялата територия в България.


Наличието на активна конкурентна среда и завишени критерии за качество при обслужване на товародателите, изисква постоянен анализ, оптимизиране и планиране на транспортната работа в спедиторските и транспортни фирми.


Позицията им на пазара на транспортни услуги, пряко зависи от правилното оразмеряване на ресурса (транспортни средства, техника, хора, енергийни разходи) и времето за обслужване на заявките.

Решението на проблема се свежда до оптимизиране на маршрутите и синхронизиране дейността в централния логистичен пункт с регионалните и местни такива.

Телефони:

+359 82 507770

+359 878 794406

Раб. време:

Пон. - Петък

08:00 - 18:00

е-мейл:

office@totalservices-bg.com