- строителен надзор;

- изработване на PVC дограми и стъклопакети по индивидуални изисквания;

- проектиране на сгради;

- саниране на сгради;

- хидроизолация и ремонт на покриви;

- проектиране, разработване, монтаж и надзор на асансьори и ескалатори;

- интериорен дизайн;

- изготвяне на CAD / CAM чертежи, проекти и технологични спецификации ;

- дървообработващи услуги;

- изграждане на градска инфраструктура;

- изграждане на атракционни съоръжения и детски кътове за игра;

- проектиране, изграждане и монтаж на В и К системи;

- проектиране, монтаж и инсталация на градинска и поливна техника;